Žurnalo „Reitingai“ rengėjai pristatė naujausius aukštojo mokslo institucijų reitingus ir vertinimus. Nevalstybinių universitetų kategorijoje šiemet ir vėl užtikrintai geriausiu bei stabiliausiai augančiu, aukštą studijų kokybę užtikrinančiu universitetu išrinktas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Universitetus žurnalas „Reitingai“ vertino pagal 56 skirtingus parametrus, sudėliotus pagal 7 stambius kriterijus. Didžiausias dėmesys kreiptas į universitetų mokslo, meno ar sporto veiklą ir personalo pasiekimus, esamą ir ateities akademinį personalą, alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus, konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje, studijų kokybę, mokslo ir studijų aplinką, vertintas ir studentų požiūris į savo aukštąją mokyklą.

Reikšmingiausi universitetų vertinime buvo du kriterijai – moksliškumo bei alumnų kuriamos pridėtinės vertės. Šiemet vertinant Lietuvos universitetų moksliškumą bei meno veiklą remtasi Lietuvos mokslo tarybos (LMT) atliktu universitetų 2015 m. bei 2016 m. mokslo ar meno veiklos krypčių darbų ekspertiniu vertinimu.

Darbo rinkoje paklausiausi

Universitetų reitingo sudėtinę dalį – sociologinę darbdavių apklausą – atliko tyrimų bendrovė „Prime Consulting“.

Šių metų kovo 1 d.–balandžio 2 d. sociologai apklausė 1005 dešimties apskričių darbdavius iš prekybos bei gamybos, paslaugų, valstybės tarnybos, IT ir komunikacijos, bankininkystės, finansų, farmacijos bei gydymo, mokslo ir švietimo bei kultūros sektorių ir teiravosi, ne tik, kaip jie vertina kiekvieno konkretaus universiteto alumnų, dirbančių jų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje,  pasirengimą darbui, bet ir kokią aukštąją mokyklą patys rekomenduotų savo vaikams.

Iš jų labiausiai darbdavių savo vaikams rekomenduojamų universitetų jau kelerius metus iš eilės yra įvardytas ISM universitetas, kuris pateko į trejetą labiausiai įmonių vadovų vertinamų tiek valstybinių, tiek ir nevalstybinių šalies universitetų. Dauguma darbdavių ISM universiteto absolventus taip pat įvardijo kaip vienus iš labiausiai jų poreikius atitinkančius darbuotojus.

Dar du alumnų kuriamos pridėtinės vertės kriterijaus parametrai buvo apskaičiuoti, remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, tai yra, kurio universiteto didžiausia dalis absolventų po studijų baigimo praėjus devyniems mėnesiams vis dar neturėjo darbo ir buvo registruoti darbo biržoje.

Kaip paaiškėjo, lyginant su kitais universitetais, po devynių mėnesių nuo studijų baigimo problemų ieškantis darbo neturi ISM absolventai. Darbo biržos duomenimis, ISM universiteto alumnų dalis yra pati mažiausia ir sudarė vos 2,2 proc. užsiregistravusiųjų universitetų absolventų.

Užtikrina kokybę

Bendrovė „Prime Consulting“ apklaususi daugiau nei 6636  skirtingų universitetų studentų kvietė pareikšti nuomonę apie mokslo ir studijų aplinką bei įvertinti savo aukštąją mokyklą.

Studentai turėjo galimybę įvardyti ne tik tai, kas juo labiausiai tenkina universitete, tačiau ir kur derėtų universitetams labiau pasistengti, galbūt ką nors pakeisti.

Atlikus studentų apklausą, paaiškėjo, kad ISM studentai ne tik teigiamai įvertino studijų ir mokslo aplinką, tačiau ir įvardijo, kad yra labiausiai patenkinti dėstytojų aiškinimu, kompetencija, labai gerai vertina dėstytojų kūrybiškumą ir yra patenkinti auditorijomis, kuriose vyksta paskaitos.

Tiek pernai, tiek ir šiemet ISM universitetas yra vienas iš tarptautiškiausių universitetų Lietuvoje. ISM pirmauja ir pagal daugiausia studentų iš užsienio, pagal „Erasmus“ mainų programą atvykstančiųjų į Lietuvą.

Taip pat žurnalo „Reitingai“ duomenimis, atkreipus dėmesį į kriterijų, parodantį kokie studentai ir kokiomis sąlygomis studijuoja kiekviename universitete, paaiškėjo, kad daugiausia gabių studentų, kurie visus valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100, buvo priimta (privačių universitetų kategorijoje) daugiausiai į ISM – 49,2 proc.

ISM universitetas iš kitų universitetų taip pat išsiskiria aktyviu studentų įsitraukimu į studijų kokybės užtikrinimą bei yra įvardijamas, kaip daugiausia bendrų studijų programų su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis turintis universitetas. Taip pat šiemet Studijų kokybės vertinimo centro atliktas studijų krypčių vertinimas parodė, kad visos ISM universiteto studijų programos nepriekaištingai atitinka keliamus reikalavimus.